Samen plezierig wonen in duurzaam Noord Deurningen

 

Leefbaar en energieneutraal

De Stichting Kernraad Noord Deurningen is er van overtuigd dat het dorp Noord Deurningen als voorbeeldgemeenschap kan dienen voor andere Overijsselse gemeenschappen. Zij komt tot die overtuiging door haar ervaringen in het verleden met de actieve inbreng van inwoners en bedrijven bij tal van activiteiten, en met name bij het recent tot stand brengen van Kulturhus de Mare. Het enthousiasme en draagvlak binnen de gemeenschap om samen de schouders te zetten onder een project, gericht op energieneutraliteit en het verder bevorderen van de sociale samenhang, is dan ook groot te noemen.

Voor u ligt het plan van aanpak van de Kernraad Noord Deurningen om het dorp energieneutraal te maken binnen een termijn van acht jaar, onder het motto: "samen komt wie tot'n good END" (Energieneutraal Noord Deurningen).
In het plan wordt niet alleen ingegaan op de technieken die ingezet zullen worden om die energieneutraliteit te bereiken, maar wordt ook een nadrukkelijke link gelegd met de leefbaarheid binnen het dorp. Zoals bekend is Noord Deurningen een plattelandskern, waar op termijn vergrijzing en krimp onvermijdelijk zullen toeslaan. Met de vernieuwende methode die door de kernraad in dit plan van aanpak wordt gepresenteerd, wordt tevens een forse impuls gegeven aan de betrokkenheid van de inwoners op elkaar (levend noaberschap.)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Duurzaam Noord Deurningen?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.