IJskoud maakt zich warm voor uitbreiding

Geplaatst op 21-11-2019, 22:21
IJskoud maakt zich warm voor uitbreiding

Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst van Energiecoöperatie IJskoud en stichting Duurzaam Noord Deurningen zijn belangstellenden in Kulturhus de Mare in Noord Deurningen op 4 nov. jl. bijgepraat over dit bijzondere unieke project.

Eerder in de Dinkelland visie al publicatie geweest over dit project.

Nu is het operationeel. Momenteel wordt door 6 melkveehouders biogas geproduceerd en via een gasnetwerk afgenomen door firma Byk en Kwekerij Aarninkhof uit Denekamp.

Door deze biogasproductie is de Coöperatie IJskoud er van overtuigd dat dit de oplossing is voor kringlooplandbouw en daarmee onderdeel zijn van de oplossing voor de stikstofproblematiek binnen de agrarische sector.

De realisatie van dit unieke project 1e HUB is gereed. Verder uitbreiding is gepland. Een rapport is uitgewerkt door adviesbureau CCS uit Deventer voor ca.18 landbouwers uit het gebied van Lattrop – Breklenkamp. Hiervoor kan nu subsidie worden aangevraagd. Tijdens de informatieavond hebben veel landbouwers uit heel Noordoost Twente interesse getoond voor dit project. Door deze belangstelling komt de verdere uitbreiding van dit project in een stroomversnelling.

Stichting Duurzaam Noord Deurningen en Energiecoöperatie IJskoud zijn momenteel bezig om een subsidieaanvraag Regio Deal in te dienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met deze subsidie hopen wij een biogasnetwerk te kunnen oprichten waarop de boeren uit heel Noordoost Twente zich kunnen aansluiten om de regio te voorzien van biogas.

Ter ondersteuning voor deze uitbreiding van dit biogasproject kunnen er intentieverklaring worden ingediend, zo mogelijk voor 1 december 2019.

Intentieverklaringen kunnen worden gedownload via:  www.ijskoud.eu

En digitaal worden ingediend via mail: info@duurzaam-nd.nl