Uitnodiging informatieavond Biogasproject Noord-Deurningen

Geplaatst op 30-10-2019, 11:12

Locatie: Kulturhus De Mare, Nieuwewemestraat 3, 7591 PC, Noord-Deurningen.

Datum en tijdstip: Maandagavond 4 november 2019 om 20.00 uur.

Doel informatieavond?

Deze avond is bedoeld om de bezoekers te informeren over de het voornemen van Stichting Duurzaam Noord-Deurningen en Energiecoöperatie IJskoud om voor 1 december een subsidieaanvraag Regio Deal in te dienen bij de Rijksdienst Voor Ondernemers Nederland (RVO). Met deze subsidie hopen we een biogasnetwerk te kunnen oprichten waarop de boeren in Noordoost Twente zich kunnen aansluiten. Als deze subsidies wordt toegekend hebben de deelnemende landbouwers de mogelijkheid om wellicht 50% subsidie te ontvangen op de investering in hun nieuwe biogasinstallatie.  

Een werkgroep is gestart met de voorbereidingen om de aanvraag goed vakkundig te onderbouwen en op te stellen. Denk hierbij aan intentieverklaringen van betrokken deelnemers en afnemers. Een goede omschrijving van de uitbreiding, inclusief de nodige transportleidingen, onderhoudsplan, bestuurlijke organisatie en een financieel overzicht. Een nieuw op te richten coöperatie zou de werkzaamheden moeten overnemen.

20.00   Ontvangst met koffie door Stichting Duurzaam Noord-Deurningen.

20.10  Korte inleiding door voorzitter St. Duurzaam Noord-Deurningen. Willy Bruns.

20.15   Informatie over realisatie 1e HUB mestvergistingsproject. Jeroen Hulsbeek

20.45   Informatie over project 2e HUB mestvergisters in Lattrop Breklenkamp door CCS .

21.15  Aanvraag subsidie bij Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO)  voor 1 december 2019. 
           Uitbreiding bestaande biogasproject Renee Roeleveld.

21.45   Intentieverklaring Biogasproject Noord-Deurningen. Erik Kuiper.

22.00   Afsluiten bijeenkomst met hapje en drankje.

Contactpersoon: Willy Bruns 06- 12423144, mail: Bruns42@zonnet.nl

Intentieverklaring deelnemende landbouwer Biogasproject Renee 2019 definitief .pdf